Bố vợ tôi

Bố vợ tôi

Chu Long 15-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Cánh hồng đào

Cánh hồng đào

Chu Long 10-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Bữa cơm chay chùa quê

Bữa cơm chay chùa quê

Chu Long 12-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Về lại chiến trường xưa

Về lại chiến trường xưa

Chu Long 12-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Vườn xuân

Vườn xuân

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Tham-Sân-Si

Tham-Sân-Si

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Vào chùa thỉnh phật

Vào chùa thỉnh phật

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Vào chùa

Vào chùa

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Đến chùa lạy phật

Đến chùa lạy phật

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Ăn năn

Ăn năn

Chu Long 15-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]