Ăn năn

Ăn năn

Chu Long 15-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]

Chùa làng

Chùa làng

Chu Long 12-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]

A di đà phật

A di đà phật

Chu Long 15-07-2018 1 1 0 0

[Thơ]

Về chùa sám hối cầu an

Về chùa sám hối cầu an

Chu Long 12-07-2018 1 1 0 0

[Thơ]

Trước cửa chùa mùa đông

Trước cửa chùa mùa đông

Chu Long 15-07-2018 1 0 0 0

[Thơ]