Lệ Dương trong tôi (Ông ơi con hối hận)

Lệ Dương trong tôi (Ông ơi con hối hận)

Linh Lương 30-08-2017 1 9 0 0

[Truyện ngắn]

Nốt nhạc lệch

Nốt nhạc lệch

Jessie Mai 30-08-2017 1 37 1 3

[Truyện ngắn]

Anh viết cho em!

Anh viết cho em!

Thành Pjngo 30-08-2017 1 21 1 0

[Thơ]

Falling in love - Khuyển dạ xoa

Falling in love - Khuyển dạ xoa [Còn tiếp]

Khả Ái 29-08-2017 1 9 0 0

[[tiểu thuyết][ngôn tình]]

Anh em thì đã sao...!

Anh em thì đã sao...! [Còn tiếp]

Ninh Thị Thảo 29-08-2017 21 56 1 6

[Truyện ngôn tình (dài tập)]

Hứa một lời vận mệnh một đời

Hứa một lời vận mệnh một đời [Còn tiếp]

Mỹ Duyên Trần 29-08-2017 3 29 0 0

[Truyện dài]

Chờ đợi

Chờ đợi

Tuyết Hàn 29-08-2017 1 183 7 7

[Truyện ngắn][Đoản văn][Đam mỹ]

Over the Hills and Far away

Over the Hills and Far away

Hà Thu 29-08-2017 1 4 0 0

[Truyện ngắn]

Bến Không Chồng

Bến Không Chồng

Hà Thu 29-08-2017 1 4 0 0

[Truyện ngắn]