Thu Trang

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 8
Tổng số chương: 10
Tổng số lượt đọc: 232
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 15
Số tác phẩm đã đọc: 251
Tôi cảm nhận được sự tốt đẹp của những người xung quanh, nhưng tôi mãi chẳng thể tốt lên được!

Miệng lưỡi thế gian

Miệng lưỡi thế gian

Thu Trang 20-06-2017 1 55 0 0

[Tâm sự]

Tập truyện ngắn: Trong những giấc mơ đêm

Tập truyện ngắn: Trong những giấc mơ đêm

Thu Trang 24-07-2017 3 36 1 1

[Truyện ngắn]

Lời xin của đứa trẻ

Lời xin của đứa trẻ

Thu Trang 26-07-2017 1 31 1 4

[Thơ]

Tập thơ

Tập thơ

Thu Trang 07-06-2017 2 30 0 0

[Thơ]

Tản mạn về một nỗi buồn vô hình

Tản mạn về một nỗi buồn vô hình

Thu Trang 17-11-2017 1 27 0 0

[Tản văn]

Chiều thơ

Chiều thơ

Thu Trang 05-08-2017 1 23 0 0

[Thơ]

Tuổi trẻ và tôi

Tuổi trẻ và tôi

Thu Trang 23-10-2017 2 19 1 0

[Tản văn]

Tự đứng dậy sau vấp ngã

Tự đứng dậy sau vấp ngã

Thu Trang 23-10-2017 1 11 0 0

[Tản văn]