Thu Trang

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 8
Tổng số chương: 10
Tổng số lượt đọc: 232
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 15
Số tác phẩm đã đọc: 251
Tôi cảm nhận được sự tốt đẹp của những người xung quanh, nhưng tôi mãi chẳng thể tốt lên được!