Quang Thiep

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 11
Tổng số chương: 12
Tổng số lượt đọc: 303
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 73

Trở về để được hồi sinh

Trở về để được hồi sinh

Quang Thiep 12-11-2017 1 69 1 0

[Truyện ngắn]

Sáng tác đầu tiên của chàng nghệ sĩ

Sáng tác đầu tiên của chàng nghệ sĩ

Quang Thiep 27-08-2017 2 44 2 2

[Truyện ngắn]

Chạy Trốn

Chạy Trốn

Quang Thiep 28-12-2017 1 39 0 0

[Truyện ngắn]

Bức thư của người bạn phương xa

Bức thư của người bạn phương xa

Quang Thiep 06-02-2018 1 38 0 0

[Truyện ngắn]

Bình minh

Bình minh [Còn tiếp]

Quang Thiep 14-05-2018 2 27 0 0

[Truyện ngắn]

Sắc sắc, không không

Sắc sắc, không không

Quang Thiep 03-09-2017 1 23 0 1

[Truyện ngắn]

Sắc màu nơi phố núi

Sắc màu nơi phố núi

Quang Thiep 05-10-2017 1 15 0 1

[Truyện ngắn]

Một đám giỗ ở làng

Một đám giỗ ở làng

Quang Thiep 09-04-2018 1 14 0 0

[Truyện ngắn]

Mùa xuân và hội

Mùa xuân và hội

Quang Thiep 26-02-2018 1 14 0 0

[Truyện ngắn]

Ký ức Hạ Long

Ký ức Hạ Long

Quang Thiep 11-09-2017 1 12 0 1

[Truyện ngắn]