Quang Thiep

Tham gia từ: 3 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 5
Tổng số chương: 5
Tổng số lượt đọc: 133
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 45

Trở về để được hồi sinh

Trở về để được hồi sinh

Quang Thiep 12-11-2017 1 61 1 0

[Truyện ngắn]

Sáng tác đầu tiên của chàng nghệ sĩ

Sáng tác đầu tiên của chàng nghệ sĩ

Quang Thiep 27-08-2017 2 39 2 2

[Truyện ngắn]

Sắc màu nơi phố núi

Sắc màu nơi phố núi

Quang Thiep 05-10-2017 1 13 0 1

[Truyện ngắn]

Sắc sắc, không không

Sắc sắc, không không

Quang Thiep 03-09-2017 1 12 0 1

[Truyện ngắn]

Ký ức Hạ Long

Ký ức Hạ Long

Quang Thiep 11-09-2017 1 8 0 1

[Truyện ngắn]