Dũng Nguyên

Tham gia từ: 4 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 6
Tổng số chương: 16
Tổng số lượt đọc: 242
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 34
Họ và Tên: Nguyễn Đình Dũng Ngày sinh: 8/8 Quê Quán: Hà Tĩnh Bút Danh: Dũng Nguyên

Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn [Còn tiếp]

Dũng Nguyên 13-11-2017 11 84 0 0

[Tập thơ]

Tháng Mười về

Tháng Mười về

Dũng Nguyên 21-10-2017 1 49 1 2

[Thơ]

Lỡ bước

Lỡ bước

Dũng Nguyên 22-10-2017 1 35 1 0

[Thơ]

Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 21-10-2017 1 33 1 0

[Thơ]

Về đi em, khi mùa thương nhớ đã về rồi

Về đi em, khi mùa thương nhớ đã về rồi

Dũng Nguyên 08-11-2017 1 22 0 0

[Thơ]

Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

Dũng Nguyên 26-10-2017 1 19 0 0

[Thơ]