Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 14
Tổng số chương: 77
Tổng số lượt đọc: 2868
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 49
Số tác phẩm đã đọc: 122
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 20 0 0

[Thơ]

Hồn xưa

Hồn xưa

Trịnh Ngọc Lâm 11-09-2018 1 11 0 0

[Thơ]

Nhớ mẹ

Nhớ mẹ

Trịnh Ngọc Lâm 11-09-2018 1 17 0 0

[Thơ]

Nhớ về một thuở

Nhớ về một thuở

Trịnh Ngọc Lâm 11-09-2018 1 24 0 0

[Thơ]

Trôi

Trôi

Trịnh Ngọc Lâm 10-09-2018 1 24 2 0

[Thơ]

Thăm ngoại

Thăm ngoại

Trịnh Ngọc Lâm 04-09-2018 1 25 1 0

[Thơ]

Chút tình biên viễn

Chút tình biên viễn

Trịnh Ngọc Lâm 03-09-2018 1 32 1 2

[Thơ]

Hồi

Hồi

Trịnh Ngọc Lâm 02-09-2018 1 24 1 0

[Thơ]

Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 26-08-2018 28 1924 8 58

[Truyện liêu trai]

Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 12 0 0

[Thơ]