Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 22
Tổng số chương: 74
Tổng số lượt đọc: 668
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 54
Số tác phẩm đã đọc: 133
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Trình Đăng Khoa

Trình Đăng Khoa

Trịnh Ngọc Lâm 19-12-2018 1 88 0 0

[Truyện ngắn]

Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 50 0 2

[Thơ]

Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 45 0 0

[Thơ]

Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 43 0 0

[Thơ]

Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 41 0 0

[Thơ]

Chút tình biên viễn

Chút tình biên viễn

Trịnh Ngọc Lâm 03-09-2018 1 32 1 2

[Thơ]

Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 32 0 0

[Thơ]

Trôi

Trôi

Trịnh Ngọc Lâm 10-09-2018 1 29 2 0

[Thơ]

Nhớ về một thuở

Nhớ về một thuở

Trịnh Ngọc Lâm 11-09-2018 1 29 0 0

[Thơ]