Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 49
Tổng số chương: 93
Tổng số lượt đọc: 2498
Số người theo dõi: 8
Số bình luận: 34
Số tác phẩm đã đọc: 89
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 21-04-2018 27 1590 6 35

[Truyện liêu trai]

Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ [Còn tiếp]

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 7 260 2 0

[[truyện dã sử] [truyện liêu trai]]

Nỗi lòng đêm đông

Nỗi lòng đêm đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-12-2017 1 23 0 0

[Thơ]

Trăng đông

Trăng đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-06-2017 1 21 0 4

[Thơ]

Niềm tin

Niềm tin

Trịnh Ngọc Lâm 23-01-2018 1 18 0 0

[Thơ]

Gió đông

Gió đông

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 17 0 0

[Thơ]

Hoa xoan

Hoa xoan

Trịnh Ngọc Lâm 14-12-2017 1 16 0 0

[Thơ lục bát]

Vướng xuân

Vướng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 31-01-2018 1 15 0 0

[Thơ]