Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 39
Tổng số chương: 83
Tổng số lượt đọc: 730
Số người theo dõi: 6
Số bình luận: 32
Số tác phẩm đã đọc: 80
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ [Còn tiếp]

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 7 251 2 0

[[truyện dã sử] [truyện liêu trai]]

Nỗi lòng đêm đông

Nỗi lòng đêm đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-12-2017 1 21 0 0

[Thơ]

Trăng đông

Trăng đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-06-2017 1 21 0 4

[Thơ]

Gió đông

Gió đông

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 16 0 0

[Thơ]

Hoa xoan

Hoa xoan

Trịnh Ngọc Lâm 14-12-2017 1 14 0 0

[Thơ lục bát]

Thu rối

Thu rối

Trịnh Ngọc Lâm 03-11-2017 1 13 0 0

[Thơ]

Đông xa

Đông xa

Trịnh Ngọc Lâm 27-12-2017 1 12 0 0

[Thơ]

Lạnh đông

Lạnh đông

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 12 0 0

[Thơ]

Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 11 0 0

[Thơ]