Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 22
Tổng số chương: 74
Tổng số lượt đọc: 668
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 54
Số tác phẩm đã đọc: 133
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 45 0 0

[Thơ]

Sầu

Sầu

Trịnh Ngọc Lâm 07-10-2018 1 19 0 0

[Thơ]

Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 50 0 2

[Thơ]

Hồn xưa

Hồn xưa

Trịnh Ngọc Lâm 11-09-2018 1 16 0 0

[Thơ]

Nhớ mẹ

Nhớ mẹ

Trịnh Ngọc Lâm 11-09-2018 1 21 0 0

[Thơ]

Nhớ về một thuở

Nhớ về một thuở

Trịnh Ngọc Lâm 11-09-2018 1 29 0 0

[Thơ]

Trôi

Trôi

Trịnh Ngọc Lâm 10-09-2018 1 29 2 0

[Thơ]

Thăm ngoại

Thăm ngoại

Trịnh Ngọc Lâm 04-09-2018 1 26 1 0

[Thơ]

Chút tình biên viễn

Chút tình biên viễn

Trịnh Ngọc Lâm 03-09-2018 1 32 1 2

[Thơ]

Hồi

Hồi

Trịnh Ngọc Lâm 02-09-2018 1 28 1 0

[Thơ]