Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 49
Tổng số chương: 93
Tổng số lượt đọc: 2498
Số người theo dõi: 8
Số bình luận: 34
Số tác phẩm đã đọc: 89
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 8 0 0

[Thơ]

Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Nhớ

Nhớ

Trịnh Ngọc Lâm 14-01-2018 1 9 0 0

[Thơ]

Lạc đông

Lạc đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-01-2018 1 11 0 0

[Thơ]

Cảm đông

Cảm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-01-2018 1 9 0 0

[Thơ]

Dại trăng

Dại trăng

Trịnh Ngọc Lâm 08-01-2018 1 7 0 0

[Thơ]

Gió đông

Gió đông

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 17 0 0

[Thơ]

Mặc đông

Mặc đông

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 10 0 0

[Thơ]