Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 74
Tổng số lượt đọc: 71
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 54
Số tác phẩm đã đọc: 133
Dân nghiệp dư trong nghề viết