Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 14
Tổng số chương: 77
Tổng số lượt đọc: 2868
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 49
Số tác phẩm đã đọc: 122
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 8 0 0

[Thơ]

Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ [Còn tiếp]

Trịnh Ngọc Lâm 13-05-2018 8 407 2 0

[[truyện wiki]]