Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 50
Tổng số chương: 78
Tổng số lượt đọc: 1256
Số người theo dõi: 8
Số bình luận: 36
Số tác phẩm đã đọc: 99
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Cảm xuân

Cảm xuân

Trịnh Ngọc Lâm 22-01-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 21-01-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 8 0 0

[Thơ]

Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 7 0 0

[Thơ]

Nhớ

Nhớ

Trịnh Ngọc Lâm 14-01-2018 1 9 0 0

[Thơ]

Lạc đông

Lạc đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-01-2018 1 14 0 0

[Thơ]

Cảm đông

Cảm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-01-2018 1 9 0 0

[Thơ]

Dại trăng

Dại trăng

Trịnh Ngọc Lâm 08-01-2018 1 7 0 0

[Thơ]