Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 8 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 12
Tổng số chương: 55
Tổng số lượt đọc: 1953
Số người theo dõi: 5
Số bình luận: 32
Số tác phẩm đã đọc: 60
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Tigon li biệt

Tigon li biệt

Trịnh Ngọc Lâm 10-06-2017 1 11 0 0

[Thơ]

Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 09-06-2017 1 8 1 0

[Thơ]