Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 50
Tổng số chương: 79
Tổng số lượt đọc: 1291
Số người theo dõi: 8
Số bình luận: 36
Số tác phẩm đã đọc: 99
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Gió đông

Gió đông

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 17 0 0

[Thơ]

Mặc đông

Mặc đông

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 11 0 0

[Thơ]

Nửa vầng trăng

Nửa vầng trăng

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 4 0 0

[Thơ]

Đông xa

Đông xa

Trịnh Ngọc Lâm 27-12-2017 1 12 0 0

[Thơ]

Tự hỏi

Tự hỏi

Trịnh Ngọc Lâm 26-12-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Lạnh đông

Lạnh đông

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 13 0 0

[Thơ]

Đông say

Đông say

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 11 0 0

[Thơ]

Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 12 0 0

[Thơ]

Sợ đông

Sợ đông

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 6 0 0

[Thơ]

Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 4 0 0

[Thơ]