Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 14
Tổng số chương: 77
Tổng số lượt đọc: 2900
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 51
Số tác phẩm đã đọc: 123
Dân nghiệp dư trong nghề viết