Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 41
Tổng số chương: 85
Tổng số lượt đọc: 741
Số người theo dõi: 6
Số bình luận: 32
Số tác phẩm đã đọc: 81
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 2 0 0

[Thơ]

Hồi đông

Hồi đông

Trịnh Ngọc Lâm 21-12-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Niệm đông

Niệm đông

Trịnh Ngọc Lâm 21-12-2017 1 4 0 0

[Thơ]

Tình đông

Tình đông

Trịnh Ngọc Lâm 18-12-2017 1 8 0 0

[Thơ]

Mưa đông

Mưa đông

Trịnh Ngọc Lâm 16-12-2017 1 8 0 0

[Thơ]

Nỗi lòng đêm đông

Nỗi lòng đêm đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-12-2017 1 21 0 0

[Thơ]

Tự tình

Tự tình

Trịnh Ngọc Lâm 14-12-2017 1 8 0 0

[Thơ]

Hoa xoan

Hoa xoan

Trịnh Ngọc Lâm 14-12-2017 1 14 0 0

[Thơ lục bát]

Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 8 0 0

[Thơ]

Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 7 0 0

[Thơ]