Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 63
Tổng số lượt đọc: 2384
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 57
Số tác phẩm đã đọc: 135
Dân nghiệp dư trong nghề viết