Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 50
Tổng số chương: 79
Tổng số lượt đọc: 1291
Số người theo dõi: 8
Số bình luận: 36
Số tác phẩm đã đọc: 99
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Hồi đông

Hồi đông

Trịnh Ngọc Lâm 21-12-2017 1 8 0 0

[Thơ]

Niệm đông

Niệm đông

Trịnh Ngọc Lâm 21-12-2017 1 4 0 0

[Thơ]

Tình đông

Tình đông

Trịnh Ngọc Lâm 18-12-2017 1 10 0 0

[Thơ]

Mưa đông

Mưa đông

Trịnh Ngọc Lâm 16-12-2017 1 8 0 0

[Thơ]

Nỗi lòng đêm đông

Nỗi lòng đêm đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-12-2017 1 28 0 0

[Thơ]

Tự tình

Tự tình

Trịnh Ngọc Lâm 14-12-2017 1 9 0 0

[Thơ]

Hoa xoan

Hoa xoan

Trịnh Ngọc Lâm 14-12-2017 1 21 0 0

[Thơ lục bát]

Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 10 0 0

[Thơ]

Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0

[Thơ]