Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 41
Tổng số chương: 85
Tổng số lượt đọc: 741
Số người theo dõi: 6
Số bình luận: 32
Số tác phẩm đã đọc: 81
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0

[Thơ]

Thu rối

Thu rối

Trịnh Ngọc Lâm 03-11-2017 1 13 0 0

[Thơ]

Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 31-10-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Trăng côi

Trăng côi

Trịnh Ngọc Lâm 31-10-2017 1 11 0 0

[Thơ]

Lạc

Lạc

Trịnh Ngọc Lâm 27-10-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Lụy vương

Lụy vương

Trịnh Ngọc Lâm 24-10-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Xúc cảm

Xúc cảm

Trịnh Ngọc Lâm 14-06-2017 1 11 0 0

[Thơ]

Trăng đông

Trăng đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-06-2017 1 21 0 4

[Thơ]

Tigon li biệt

Tigon li biệt

Trịnh Ngọc Lâm 10-06-2017 1 11 0 0

[Thơ]