Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 18
Tổng số chương: 76
Tổng số lượt đọc: 1132
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 54
Số tác phẩm đã đọc: 127
Dân nghiệp dư trong nghề viết