Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 49
Tổng số chương: 97
Tổng số lượt đọc: 2788
Số người theo dõi: 8
Số bình luận: 35
Số tác phẩm đã đọc: 91
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 31-10-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Trăng côi

Trăng côi

Trịnh Ngọc Lâm 31-10-2017 1 12 0 0

[Thơ]

Lạc

Lạc

Trịnh Ngọc Lâm 27-10-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Lụy vương

Lụy vương

Trịnh Ngọc Lâm 24-10-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Xúc cảm

Xúc cảm

Trịnh Ngọc Lâm 14-06-2017 1 11 0 0

[Thơ]

Trăng đông

Trăng đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-06-2017 1 21 0 4

[Thơ]

Tigon li biệt

Tigon li biệt

Trịnh Ngọc Lâm 10-06-2017 1 13 0 0

[Thơ]

Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 09-06-2017 1 8 1 0

[Thơ]