Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 4
Tổng số chương: 74
Tổng số lượt đọc: 2529
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 39
Số tác phẩm đã đọc: 116
Dân nghiệp dư trong nghề viết