Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 11 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 46
Tổng số chương: 90
Tổng số lượt đọc: 816
Số người theo dõi: 7
Số bình luận: 32
Số tác phẩm đã đọc: 84
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Lụy vương

Lụy vương

Trịnh Ngọc Lâm 24-10-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Xúc cảm

Xúc cảm

Trịnh Ngọc Lâm 14-06-2017 1 11 0 0

[Thơ]

Trăng đông

Trăng đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-06-2017 1 21 0 4

[Thơ]

Tigon li biệt

Tigon li biệt

Trịnh Ngọc Lâm 10-06-2017 1 11 0 0

[Thơ]

Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 09-06-2017 1 8 1 0

[Thơ]