Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 17
Tổng số chương: 77
Tổng số lượt đọc: 3021
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 55
Số tác phẩm đã đọc: 127
Dân nghiệp dư trong nghề viết