Lan Huong Nguyen

Tham gia từ: 2 tuần trước
Tổng số tác phẩm: 13
Tổng số chương: 13
Tổng số lượt đọc: 466
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 2
Số tác phẩm đã đọc: 22
Nguyễn Lan Hương - giáo viên trường THPT Hoài Đức B

Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 70 0 0

[Thơ]

Sao có thể về nơi ta hẹn hò?

Sao có thể về nơi ta hẹn hò?

Lan Huong Nguyen 08-06-2018 1 59 1 0

[Thơ]

Anh có về nơi ấy với em không?

Anh có về nơi ấy với em không?

Lan Huong Nguyen 10-06-2018 1 58 0 0

[Thơ]

World cup này đâu phải của riêng anh

World cup này đâu phải của riêng anh

Lan Huong Nguyen 15-06-2018 1 46 0 0

[Thơ]

Phụ nữ có tuổi.

Phụ nữ có tuổi.

Lan Huong Nguyen 08-06-2018 1 45 1 0

[Thơ]

Bài thơ tình tháng sáu

Bài thơ tình tháng sáu

Lan Huong Nguyen 10-06-2018 1 42 0 0

[Thơ]

Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 32 0 0

[Thơ]

Nàng và hoa quỳnh

Nàng và hoa quỳnh

Lan Huong Nguyen 20-06-2018 1 31 0 0

[Thơ]

Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 24 0 0

[Thơ]

Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 19 0 3

[Thơ]