Lan Huong Nguyen

Tham gia từ: 9 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 42
Tổng số chương: 41
Tổng số lượt đọc: 2161
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 7
Số tác phẩm đã đọc: 61
Nguyễn Lan Hương - giáo viên trường THPT Hoài Đức B

Những cô gái khoa Nga

Những cô gái khoa Nga

Lan Huong Nguyen 09-07-2018 1 309 0 0

[Thơ]

Cùng em về trường cũ

Cùng em về trường cũ

Lan Huong Nguyen 08-07-2018 1 195 0 2

[Thơ]

Giấc mơ B4

Giấc mơ B4

Lan Huong Nguyen 13-07-2018 0 184 0 0

[Thơ]

Nàng và hoa quỳnh

Nàng và hoa quỳnh

Lan Huong Nguyen 20-06-2018 1 113 0 0

[Thơ]

Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 99 0 2

[Thơ]

Anh có về nơi ấy với em không?

Anh có về nơi ấy với em không?

Lan Huong Nguyen 10-06-2018 1 93 0 0

[Thơ]

Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 92 0 0

[Thơ]

Sao có thể về nơi ta hẹn hò?

Sao có thể về nơi ta hẹn hò?

Lan Huong Nguyen 08-06-2018 1 90 1 0

[Thơ]

Phụ nữ có tuổi.

Phụ nữ có tuổi.

Lan Huong Nguyen 08-06-2018 1 82 1 0

[Thơ]

World cup này đâu phải của riêng anh

World cup này đâu phải của riêng anh

Lan Huong Nguyen 15-06-2018 1 57 0 0

[Thơ]