Lan Huong Nguyen

Tham gia từ: 1 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 37
Tổng số chương: 37
Tổng số lượt đọc: 1585
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 6
Số tác phẩm đã đọc: 49
Nguyễn Lan Hương - giáo viên trường THPT Hoài Đức B

Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 37 0 0

[Thơ]

World cup này đâu phải của riêng anh

World cup này đâu phải của riêng anh

Lan Huong Nguyen 15-06-2018 1 52 0 0

[Thơ]

Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 75 0 0

[Thơ]

Anh có về nơi ấy với em không?

Anh có về nơi ấy với em không?

Lan Huong Nguyen 10-06-2018 1 66 0 0

[Thơ]

Bài thơ tình tháng sáu

Bài thơ tình tháng sáu

Lan Huong Nguyen 10-06-2018 1 44 0 0

[Thơ]

Sao có thể về nơi ta hẹn hò?

Sao có thể về nơi ta hẹn hò?

Lan Huong Nguyen 08-06-2018 1 62 1 0

[Thơ]

Phụ nữ có tuổi.

Phụ nữ có tuổi.

Lan Huong Nguyen 08-06-2018 1 64 1 0

[Thơ]