Tức Mặc

Tham gia từ: 6 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 2
Tổng số lượt đọc: 24
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 8

Tiếng gọi từ đêm đen

Tiếng gọi từ đêm đen [Còn tiếp]

Tức Mặc 06-07-2018 2 24 0 0

[Truyện dài]