Chu Long

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 114
Tổng số chương: 115
Tổng số lượt đọc: 1529
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 76
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Kinh phật

Kinh phật

Chu Long 11-07-2018 1 61 0 0

[Thơ]

Nắng thu

Nắng thu

Chu Long 10-07-2018 1 43 0 0

[Thơ]

Đêm cô đơn

Đêm cô đơn

Chu Long 05-07-2018 1 37 0 0

[Thơ]

Nhớ chiều thu ấy

Nhớ chiều thu ấy

Chu Long 07-08-2018 1 35 0 0

[Thơ]

Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 33 0 0

[Thơ]

Về vườn xưa cũ

Về vườn xưa cũ

Chu Long 21-06-2018 4 33 0 0

[Thơ]

Trái tim hồng

Trái tim hồng

Chu Long 09-07-2018 1 32 0 0

[Thơ]

Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 32 0 0

[Thơ]

Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Chu Long 29-08-2018 1 31 0 0

[Thơ]