Chu Long

Tham gia từ: 1 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 79
Tổng số chương: 80
Tổng số lượt đọc: 483
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 8
Số tác phẩm đã đọc: 57
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0

[Thơ]

Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0

[Thơ]

Trước cửa chùa mùa đông

Trước cửa chùa mùa đông

Chu Long 15-07-2018 1 0 0 0

[Thơ]

Đến chùa lạy phật

Đến chùa lạy phật

Chu Long 15-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Vào chùa

Vào chùa

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Vào chùa thỉnh phật

Vào chùa thỉnh phật

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Ăn năn

Ăn năn

Chu Long 15-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]

Tham-Sân-Si

Tham-Sân-Si

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Vườn xuân

Vườn xuân

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]