Chu Long

Tham gia từ: 9 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 114
Tổng số chương: 115
Tổng số lượt đọc: 1434
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 76
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Người ở lại

Người ở lại

Chu Long 05-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Chiều đông

Chiều đông

Chu Long 05-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Tạo hóa

Tạo hóa

Chu Long 05-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Nhớ bên kia bờ

Nhớ bên kia bờ

Chu Long 05-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Mở ra

Mở ra

Chu Long 05-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Tiếng dương cầm

Tiếng dương cầm

Chu Long 05-07-2018 1 14 0 0

[Thơ]

Buổi sáng

Buổi sáng

Chu Long 02-07-2018 1 7 0 0

[Thơ]

Đêm rơi xuống

Đêm rơi xuống

Chu Long 02-07-2018 1 7 0 0

[Thơ]

Biển

Biển

Chu Long 29-06-2018 2 9 0 0

[Thơ]

Nỗi Đau Người Cha

Nỗi Đau Người Cha

Chu Long 29-06-2018 1 9 0 0

[Thơ]