Chu Long

Tham gia từ: 2 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 105
Tổng số chương: 106
Tổng số lượt đọc: 620
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 71
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Nỗi Đau Người Cha

Nỗi Đau Người Cha

Chu Long 29-06-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Chén Tình Nhân

Chén Tình Nhân

Chu Long 28-06-2018 1 11 1 0

[Thơ]

Hoàng hôn quê

Hoàng hôn quê

Chu Long 26-06-2018 1 10 0 0

[Thơ]

Mẹ vẫn chờ con

Mẹ vẫn chờ con

Chu Long 26-06-2018 1 7 0 0

[Thơ]

Chiều  quê

Chiều quê

Chu Long 26-06-2018 1 7 0 0

[Thơ]

Bức tranh quê.

Bức tranh quê.

Chu Long 26-06-2018 1 7 0 0

[Thơ]

Góc quê

Góc quê

Chu Long 26-06-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Mênh mông

Mênh mông

Chu Long 26-06-2018 1 10 0 1

[Thơ]

Xin một lần trở lại

Xin một lần trở lại

Chu Long 26-06-2018 1 10 0 0

[Thơ]