Chu Long

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 114
Tổng số chương: 115
Tổng số lượt đọc: 1677
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 76
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 16 0 0

[Thơ]

Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 32 0 0

[Thơ]

Về vườn xưa cũ

Về vườn xưa cũ

Chu Long 21-06-2018 4 36 0 0

[Thơ]

Ký ức

Ký ức

Chu Long 21-06-2018 2 19 0 0

[Thơ]