Chu Long

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 114
Tổng số chương: 115
Tổng số lượt đọc: 1780
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 76
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 25 0 0

[Thơ]

Mang thu giấu để riêng mình

Mang thu giấu để riêng mình

Chu Long 09-08-2018 1 15 0 0

[Thơ]

Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 15 0 0

[Thơ]

Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 12 0 0

[Thơ]

Nhớ chiều thu ấy

Nhớ chiều thu ấy

Chu Long 07-08-2018 1 37 0 0

[Thơ]

Thu

Thu

Chu Long 05-08-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Đầu thu

Đầu thu

Chu Long 05-08-2018 1 7 0 0

[Thơ]

Hơi thở mùa thu

Hơi thở mùa thu

Chu Long 05-08-2018 1 15 0 0

[Thơ]

Buồn thu

Buồn thu

Chu Long 05-08-2018 1 11 0 0

[Thơ]