Chu Long

Tham gia từ: 1 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 79
Tổng số chương: 80
Tổng số lượt đọc: 483
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 8
Số tác phẩm đã đọc: 57
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Bố vợ tôi

Bố vợ tôi

Chu Long 15-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Các chị đẹp hơn cả hoa

Các chị đẹp hơn cả hoa

Chu Long 15-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]

A di đà phật

A di đà phật

Chu Long 15-07-2018 1 1 0 0

[Thơ]

Của tôi

Của tôi

Chu Long 13-07-2018 1 16 0 0

[Thơ]

Tu thiện

Tu thiện

Chu Long 13-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Tu tâm

Tu tâm

Chu Long 13-07-2018 2 4 0 0

[Thơ]

Về lại chiến trường xưa

Về lại chiến trường xưa

Chu Long 12-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Bữa cơm chay chùa quê

Bữa cơm chay chùa quê

Chu Long 12-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Về chùa sám hối cầu an

Về chùa sám hối cầu an

Chu Long 12-07-2018 1 1 0 0

[Thơ]

Vườn quê

Vườn quê

Chu Long 12-07-2018 1 6 0 0

[Thơ]