Chu Long

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 114
Tổng số chương: 115
Tổng số lượt đọc: 1529
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 76
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Chiều thu mãi nhớ

Chiều thu mãi nhớ

Chu Long 05-08-2018 1 8 0 0

[Thơ]

Thu chiều ấy mãi trong tôi

Thu chiều ấy mãi trong tôi

Chu Long 05-08-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Chuyện tình mùa thu

Chuyện tình mùa thu

Chu Long 05-08-2018 1 12 0 0

[Thơ]

Nắng hồng chiều thu

Nắng hồng chiều thu

Chu Long 05-08-2018 1 8 0 0

[Thơ]

Thu chiều

Thu chiều

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Thu ngà ngọc

Thu ngà ngọc

Chu Long 05-08-2018 1 8 0 0

[Thơ]

Thu và em

Thu và em

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0

[Thơ phổ nhạc]

Thu vàng

Thu vàng

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Mùa thu nhớ không em

Mùa thu nhớ không em

Chu Long 05-08-2018 1 25 0 0

[Thơ]

Thu sang

Thu sang

Chu Long 05-08-2018 1 3 0 0

[Thơ]