Chu Long

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 114
Tổng số chương: 115
Tổng số lượt đọc: 1529
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 76
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Thu xưa

Thu xưa

Chu Long 05-08-2018 1 4 0 0

[]

Thu nay

Thu nay

Chu Long 05-08-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Thu về

Thu về

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Hoàng hôn thu

Hoàng hôn thu

Chu Long 05-08-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Phố biển chiều thu

Phố biển chiều thu

Chu Long 05-08-2018 1 17 0 0

[Thơ]

Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 18 0 0

[Thơ]

Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 33 0 0

[Thơ]

Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 22 0 0

[Thơ]

Trước cửa chùa mùa đông

Trước cửa chùa mùa đông

Chu Long 15-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]

Đến chùa lạy phật

Đến chùa lạy phật

Chu Long 15-07-2018 1 15 0 0

[Thơ]