Chu Long

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 114
Tổng số chương: 115
Tổng số lượt đọc: 1529
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 76
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Vào chùa

Vào chùa

Chu Long 15-07-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Vào chùa thỉnh phật

Vào chùa thỉnh phật

Chu Long 15-07-2018 1 13 0 0

[Thơ]

Ăn năn

Ăn năn

Chu Long 15-07-2018 1 13 0 0

[Thơ]

Tham-Sân-Si

Tham-Sân-Si

Chu Long 15-07-2018 1 8 0 0

[Thơ]

Vườn xuân

Vườn xuân

Chu Long 15-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Bố vợ tôi

Bố vợ tôi

Chu Long 15-07-2018 1 7 0 0

[Thơ]

Các chị đẹp hơn cả hoa

Các chị đẹp hơn cả hoa

Chu Long 15-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

A di đà phật

A di đà phật

Chu Long 15-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Của tôi

Của tôi

Chu Long 13-07-2018 1 18 0 0

[Thơ]

Tu thiện

Tu thiện

Chu Long 13-07-2018 1 7 0 0

[Thơ]