Chu Long

Tham gia từ: 1 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 79
Tổng số chương: 80
Tổng số lượt đọc: 483
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 8
Số tác phẩm đã đọc: 57
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Đất và người Hải Phòng

Đất và người Hải Phòng

Chu Long 06-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Lời ru

Lời ru

Chu Long 06-07-2018 1 6 1 0

[Thơ]

Người còn nhớ hay quên

Người còn nhớ hay quên

Chu Long 06-07-2018 1 6 0 0

[Thơ]

Huế yêu

Huế yêu

Chu Long 06-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Huế thương

Huế thương

Chu Long 06-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Huế ơi

Huế ơi

Chu Long 06-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Tìm em quan họ

Tìm em quan họ

Chu Long 06-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Hà Nội chiều mùa thu

Hà Nội chiều mùa thu

Chu Long 06-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Tiếng của ngày xưa

Tiếng của ngày xưa

Chu Long 06-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]