Chu Long

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 114
Tổng số chương: 115
Tổng số lượt đọc: 1780
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 76
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Tu tâm

Tu tâm

Chu Long 13-07-2018 2 8 0 0

[Thơ]

Về lại chiến trường xưa

Về lại chiến trường xưa

Chu Long 12-07-2018 1 25 0 0

[Thơ]

Bữa cơm chay chùa quê

Bữa cơm chay chùa quê

Chu Long 12-07-2018 1 44 0 0

[Thơ]

Về chùa sám hối cầu an

Về chùa sám hối cầu an

Chu Long 12-07-2018 1 10 0 0

[Thơ]

Vườn quê

Vườn quê

Chu Long 12-07-2018 1 45 0 0

[Thơ]

Chùa làng

Chùa làng

Chu Long 12-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Tu thân

Tu thân

Chu Long 12-07-2018 1 9 0 0

[Thơ]

Chuông mõ kinh tụng

Chuông mõ kinh tụng

Chu Long 11-07-2018 1 17 0 0

[Thơ]

Kinh phật

Kinh phật

Chu Long 11-07-2018 1 68 0 0

[Thơ]

Nắng thu

Nắng thu

Chu Long 10-07-2018 1 102 0 0

[Thơ]