Chu Long

Tham gia từ: 1 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 79
Tổng số chương: 80
Tổng số lượt đọc: 483
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 8
Số tác phẩm đã đọc: 57
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Nỗi buồn tôi mang

Nỗi buồn tôi mang

Chu Long 06-07-2018 1 8 0 0

[Thơ]

Nhặt tìm

Nhặt tìm

Chu Long 05-07-2018 1 8 0 0

[Thơ]

Đêm cô đơn

Đêm cô đơn

Chu Long 05-07-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Đêm dài

Đêm dài

Chu Long 05-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Đêm xuống

Đêm xuống

Chu Long 05-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]

Người ở lại

Người ở lại

Chu Long 05-07-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Chiều đông

Chiều đông

Chu Long 05-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]

Tạo hóa

Tạo hóa

Chu Long 05-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]

Nhớ bên kia bờ

Nhớ bên kia bờ

Chu Long 05-07-2018 1 1 0 0

[Thơ]

Mở ra

Mở ra

Chu Long 05-07-2018 1 2 0 0

[Thơ]