Quang Đào Văn

Tham gia từ: 5 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 50
Tổng số chương: 53
Tổng số lượt đọc: 916
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 4
Số tác phẩm đã đọc: 50

Trước vòng 1/8 Asian cup: Việt Nam - Jordan

Trước vòng 1/8 Asian cup: Việt Nam - Jordan

Quang Đào Văn 21-01-2019 1 24 0 0

[Thơ]

Ca khúc khải hoàn

Ca khúc khải hoàn

Quang Đào Văn 21-01-2019 1 9 0 0

[Thơ]

Tháng chạp

Tháng chạp

Quang Đào Văn 16-01-2019 1 11 0 0

[Thơ]

Nhìn lại bóng đá Việt Nam năm 2018

Nhìn lại bóng đá Việt Nam năm 2018

Quang Đào Văn 30-12-2018 1 15 0 0

[Thơ]

Vịnh bốn mùa

Vịnh bốn mùa

Quang Đào Văn 25-12-2018 4 29 0 0

[Thơ]

Mỹ Đình lịch sử niềm tin

Mỹ Đình lịch sử niềm tin

Quang Đào Văn 13-12-2018 1 26 0 0

[Thơ]

Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 19 0 0

[Thơ]

Trị hùm đã có thầy cao tay

Trị hùm đã có thầy cao tay

Quang Đào Văn 07-12-2018 1 14 0 0

[Thơ]

Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 51 0 0

[Thơ]

Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 46 0 0

[Thơ]