Quang Đào Văn

Tham gia từ: 6 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 52
Tổng số chương: 55
Tổng số lượt đọc: 1022
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 4
Số tác phẩm đã đọc: 52

Nghĩ về cha

Nghĩ về cha

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 5 0 0

[Thơ]

Nghề của bố

Nghề của bố

Quang Đào Văn 03-11-2018 1 20 1 0

[Thơ]

Khi con vào lớp một

Khi con vào lớp một

Quang Đào Văn 02-11-2018 1 12 0 0

[Thơ]

Cơn mưa chiều

Cơn mưa chiều

Quang Đào Văn 02-11-2018 1 14 0 0

[Thơ]

Hạnh phúc

Hạnh phúc

Quang Đào Văn 01-11-2018 1 44 0 0

[Thơ]

Đánh cờ

Đánh cờ

Quang Đào Văn 01-11-2018 1 15 0 0

[Thơ]

Người đàn bà của tôi

Người đàn bà của tôi

Quang Đào Văn 30-10-2018 1 13 0 0

[Thơ]

Ký túc xá và những người bạn

Ký túc xá và những người bạn

Quang Đào Văn 29-10-2018 1 12 0 0

[Thơ]

Hoa gạo

Hoa gạo

Quang Đào Văn 26-10-2018 1 14 0 0

[Thơ]

Làm con

Làm con

Quang Đào Văn 23-10-2018 1 13 0 0

[Thơ]