Phương Kem

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 26
Tổng số chương: 31
Tổng số lượt đọc: 6462
Số người theo dõi: 3
Số bình luận: 11
Số tác phẩm đã đọc: 24

Viết cho em cô gái tháng mười hai

Viết cho em cô gái tháng mười hai

Phương Kem 25-04-2017 1 3888 3 8

[Tản văn]

Người đàn ông tốt nhất

Người đàn ông tốt nhất

Phương Kem 24-04-2017 1 86 1 1

[Thơ]

Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 125 0 0

[Thơ]

Ba

Ba

Phương Kem 23-04-2017 1 17 0 1

[Thơ]

Xót xa

Xót xa

Phương Kem 20-04-2017 1 21 0 1

[Thơ]

Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 64 0 2

[Tản văn]

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 59 0 0

[Thơ]

Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Phương Kem 13-04-2017 1 390 0 0

[Thơ]

Anh. Vậy là anh hết thương em....

Anh. Vậy là anh hết thương em....

Phương Kem 11-04-2017 1 91 0 2

[Tản văn]

Hòn Vọng Phu

Hòn Vọng Phu

Phương Kem 09-04-2017 1 23 0 2

[Thơ]