Phương Kem

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 26
Tổng số chương: 31
Tổng số lượt đọc: 8082
Số người theo dõi: 3
Số bình luận: 11
Số tác phẩm đã đọc: 26

Một đời

Một đời

Phương Kem 06-04-2017 1 41 0 2

[Thơ]

Nhớ một thời tuổi thơ

Nhớ một thời tuổi thơ

Phương Kem 06-04-2017 1 57 0 2

[Thơ]

Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 165 0 3

[Thơ]

Yêu xa

Yêu xa

Phương Kem 05-04-2017 1 41 0 0

[Thơ]

Em là ai?

Em là ai?

Phương Kem 05-04-2017 1 32 0 0

[Thơ]

Nhớ

Nhớ

Phương Kem 05-04-2017 1 18 0 0

[Thơ]