LiLy Nguyễn

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 17
Tổng số chương: 55
Tổng số lượt đọc: 5045
Số người theo dõi: 6
Số bình luận: 83
Số tác phẩm đã đọc: 27

Em muốn nói... Yêu anh!

Em muốn nói... Yêu anh!

LiLy Nguyễn 27-04-2017 1 1635 1 8

[Truyện ngắn]

Gửi em cô gái của tháng 9

Gửi em cô gái của tháng 9

LiLy Nguyễn 05-05-2017 1 1160 1 0

[Thơ]

Mẹ yêu con

Mẹ yêu con

LiLy Nguyễn 06-08-2017 7 641 2 19

[Thơ]

Nếu được là người tình

Nếu được là người tình [Còn tiếp]

LiLy Nguyễn 19-04-2017 12 395 2 2

[Ngôn tình việt nam]

Gửi em cô gái của tháng 5

Gửi em cô gái của tháng 5

LiLy Nguyễn 06-05-2017 1 230 2 2

[Thơ]

Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn [Còn tiếp]

LiLy Nguyễn 26-06-2017 21 200 2 0

[Truyện ký]

Chỉ cần một chữ duyên, em sẽ buộc anh vào nợ

Chỉ cần một chữ duyên, em sẽ buộc anh vào nợ

LiLy Nguyễn 04-05-2017 1 158 1 0

[Truyện ngắn]

Gửi em cô gái của tháng 6

Gửi em cô gái của tháng 6

LiLy Nguyễn 01-06-2017 1 150 1 0

[Thơ tình]

Gửi em cô gái của tháng 7

Gửi em cô gái của tháng 7

LiLy Nguyễn 10-07-2017 1 84 0 0

[Thơ tình]

Khi yêu đừng hẹn kiếp sau

Khi yêu đừng hẹn kiếp sau

LiLy Nguyễn 29-03-2017 1 76 1 0

[Truyện ngắn]