Nobi Ta

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 7
Tổng số chương: 7
Tổng số lượt đọc: 352
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 0

Gợi nhớ quê hương

Gợi nhớ quê hương

Nobi Ta 19-03-2017 1 97 0 0

[Thơ]

Bao giờ cho đến bình yên

Bao giờ cho đến bình yên

Nobi Ta 18-03-2017 1 79 0 0

[Thơ]

Nếu không gặp em

Nếu không gặp em

Nobi Ta 15-03-2017 1 67 0 0

[Thơ]

Tôi phải làm sao

Tôi phải làm sao

Nobi Ta 18-03-2017 1 49 0 0

[Thơ]

Đành thôi, ta xa nhau

Đành thôi, ta xa nhau

Nobi Ta 17-03-2017 1 37 0 0

[Thơ]

Mùa thu không trở lại

Mùa thu không trở lại

Nobi Ta 12-03-2017 1 14 0 0

[Thơ]

Giấc mơ sum vầy

Giấc mơ sum vầy

Nobi Ta 17-03-2017 1 9 0 0

[Thơ]