Phạm Văn Trường

Tham gia từ: 8 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 31
Tổng số lượt đọc: 1715
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 6
Số tác phẩm đã đọc: 2

Đao Trung Chi Vương

Đao Trung Chi Vương [Còn tiếp]

Phạm Văn Trường 08-09-2017 31 971 2 9

[Kiếm hiệp]

Phong Vân Quyển 4 Đại Kiếp

Phong Vân Quyển 4 Đại Kiếp

Phạm Văn Trường 16-04-2017 10 744 0 4

[Kiếm hiệp]