Anhs Dang

Tham gia từ: 11 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 26
Tổng số chương: 28
Tổng số lượt đọc: 1237
Số người theo dõi: 3
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 112
Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Có những ngày trôi giữa dòng của cuộc đời

Có những ngày trôi giữa dòng của cuộc đời

Anhs Dang 26-05-2017 1 307 1 0

[Tản văn]

Tuổi thơ ơi! Thời gian ơi! Xin hãy cho tôi một vé tàu để tôi trở về những ngày tháng xưa

Tuổi thơ ơi! Thời gian ơi! Xin hãy cho tôi một vé tàu để tôi trở về những ngày tháng xưa

Anhs Dang 24-05-2017 2 114 1 0

[Tản văn]

Quê hương là gì hở mẹ?

Quê hương là gì hở mẹ?

Anhs Dang 25-07-2017 1 108 1 4

[Tản văn]

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ!

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ!

Anhs Dang 28-05-2017 1 100 1 0

[Tản văn]

Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ nắng hoa sẽ nở

Anhs Dang 10-06-2017 1 73 1 0

[Tản văn]

Có những thứ tình cảm chẳng là tình đầu mà cũng chẳng là tình cuối

Có những thứ tình cảm chẳng là tình đầu mà cũng chẳng là tình cuối

Anhs Dang 25-07-2017 1 54 1 2

[Tâm sự - tản văn]

Suy nghĩ tuổi 21

Suy nghĩ tuổi 21

Anhs Dang 07-08-2017 1 51 1 2

[Tản văn]

Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Anhs Dang 14-07-2017 1 50 1 0

[Tản văn]

Mùa của chia tay

Mùa của chia tay

Anhs Dang 27-05-2017 1 40 1 4

[Tản văn]

Một chiều nhẹ tênh

Một chiều nhẹ tênh

Anhs Dang 01-10-2017 2 31 0 1

[Thơ]