Anhs Dang

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 26
Tổng số chương: 28
Tổng số lượt đọc: 5174
Số người theo dõi: 4
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 126
Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Có những ngày trôi giữa dòng của cuộc đời

Có những ngày trôi giữa dòng của cuộc đời

Anhs Dang 26-05-2017 1 1834 1 0

[Tản văn]

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ!

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ!

Anhs Dang 28-05-2017 1 671 1 0

[Tản văn]

Quê hương là gì hở mẹ?

Quê hương là gì hở mẹ?

Anhs Dang 25-07-2017 1 422 1 4

[Tản văn]

Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ nắng hoa sẽ nở

Anhs Dang 10-06-2017 1 333 1 0

[Tản văn]

Tuổi thơ ơi! Thời gian ơi! Xin hãy cho tôi một vé tàu để tôi trở về những ngày tháng xưa

Tuổi thơ ơi! Thời gian ơi! Xin hãy cho tôi một vé tàu để tôi trở về những ngày tháng xưa

Anhs Dang 24-05-2017 2 283 1 0

[Tản văn]

Mùa của chia tay

Mùa của chia tay

Anhs Dang 27-05-2017 1 222 1 4

[Tản văn]

Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Anhs Dang 14-07-2017 1 221 2 0

[Tản văn]

Có một mùa thu như vậy đấy!

Có một mùa thu như vậy đấy!

Anhs Dang 11-09-2017 1 195 1 0

[Tản văn]

Suy nghĩ tuổi 21

Suy nghĩ tuổi 21

Anhs Dang 07-08-2017 1 185 1 2

[Tản văn]

Một chiều nhẹ tênh

Một chiều nhẹ tênh

Anhs Dang 01-10-2017 2 103 0 0

[Thơ]