Anhs Dang

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 26
Tổng số chương: 28
Tổng số lượt đọc: 4308
Số người theo dõi: 4
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 125
Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Trước biển xanh

Trước biển xanh

Anhs Dang 03-10-2017 1 25 0 1

[Thơ]

Một tách cà phê đắng

Một tách cà phê đắng

Anhs Dang 02-10-2017 1 23 0 0

[Thơ]

Một chiều nhẹ tênh

Một chiều nhẹ tênh

Anhs Dang 01-10-2017 2 83 0 0

[Thơ]

Có một mùa thu như vậy đấy!

Có một mùa thu như vậy đấy!

Anhs Dang 11-09-2017 1 146 1 1

[Tản văn]

Thoang thoảng hương lúa

Thoang thoảng hương lúa

Anhs Dang 08-09-2017 1 90 0 0

[Tản văn]

Suy nghĩ tuổi 21

Suy nghĩ tuổi 21

Anhs Dang 07-08-2017 1 169 1 2

[Tản văn]

Quê hương là gì hở mẹ?

Quê hương là gì hở mẹ?

Anhs Dang 25-07-2017 1 332 1 4

[Tản văn]

Nỗi nhớ tháng 7

Nỗi nhớ tháng 7

Anhs Dang 14-07-2017 1 44 1 0

[Thơ]

Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Anhs Dang 14-07-2017 1 180 2 0

[Tản văn]

Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ nắng hoa sẽ nở

Anhs Dang 10-06-2017 1 242 1 0

[Tản văn]