Anhs Dang

Tham gia từ: 9 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 25
Tổng số chương: 27
Tổng số lượt đọc: 976
Số người theo dõi: 3
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 108
Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Mùa của chia tay

Mùa của chia tay

Anhs Dang 27-05-2017 1 38 1 4

[Tản văn]

Có những ngày trôi giữa dòng của cuộc đời

Có những ngày trôi giữa dòng của cuộc đời

Anhs Dang 26-05-2017 1 192 1 0

[Tản văn]

Bâng khuâng ngày xưa

Bâng khuâng ngày xưa

Anhs Dang 26-05-2017 1 22 1 0

[Thơ]

Nỗi lòng của đại dương hay nỗi lòng của biển cả bao la?

Nỗi lòng của đại dương hay nỗi lòng của biển cả bao la?

Anhs Dang 26-05-2017 1 20 1 0

[Thơ]

Tuổi thơ ơi! Thời gian ơi! Xin hãy cho tôi một vé tàu để tôi trở về những ngày tháng xưa

Tuổi thơ ơi! Thời gian ơi! Xin hãy cho tôi một vé tàu để tôi trở về những ngày tháng xưa

Anhs Dang 24-05-2017 2 98 1 0

[Tản văn]