Shine Bùi

Tham gia từ: 11 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 42
Tổng số chương: 66
Tổng số lượt đọc: 2007
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 90
Số tác phẩm đã đọc: 174

Mưa tháng Mười Hai

Mưa tháng Mười Hai [Còn tiếp]

Shine Bùi 29-07-2017 4 188 0 10

[Truyện dài]

Đã là gió thì nhất định sẽ có ngày bay đi

Đã là gió thì nhất định sẽ có ngày bay đi [Còn tiếp]

Shine Bùi 24-08-2017 12 180 2 7

[Thơ]

Nắm tay anh đi đến hết cuộc đời

Nắm tay anh đi đến hết cuộc đời [Còn tiếp]

Shine Bùi 17-06-2017 6 135 2 4

[Tản văn][Truyện ngắn]

Từ bỏ anh, rồi em sẽ hạnh phúc

Từ bỏ anh, rồi em sẽ hạnh phúc

Shine Bùi 18-04-2017 1 89 1 3

[Thơ]

Thị trấn Chờ

Thị trấn Chờ [Còn tiếp]

Shine Bùi 11-06-2017 7 88 2 2

[Tiểu thuyết]

Chúng ta sẽ ổn thôi mà

Chúng ta sẽ ổn thôi mà [Còn tiếp]

Shine Bùi 24-05-2017 3 65 1 1

[Truyện ngắn]

Hãy lấy anh làm chồng nhé!

Hãy lấy anh làm chồng nhé!

Shine Bùi 24-04-2017 1 58 0 2

[Thơ]

Thư gửi người cũ.

Thư gửi người cũ.

Shine Bùi 15-04-2017 1 53 1 0

[Thơ]