Shine Bùi

Tham gia từ: 9 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 42
Tổng số chương: 66
Tổng số lượt đọc: 1844
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 90
Số tác phẩm đã đọc: 173

Hẹn ước ngày mai

Hẹn ước ngày mai [Còn tiếp]

Shine Bùi 17-06-2017 4 50 1 0

[Truyện dài]

Nhắn em

Nhắn em

Shine Bùi 15-06-2017 1 8 0 0

[Thơ]

Thị trấn Chờ

Thị trấn Chờ [Còn tiếp]

Shine Bùi 11-06-2017 7 87 2 2

[Tiểu thuyết]

Tuổi 27, hoang mang và chới với.

Tuổi 27, hoang mang và chới với.

Shine Bùi 09-06-2017 1 50 0 7

[Tản văn]

Sợ yêu

Sợ yêu

Shine Bùi 09-06-2017 1 20 0 0

[Thơ]

Kẻ thua cuộc

Kẻ thua cuộc

Shine Bùi 06-06-2017 1 11 0 0

[Tản văn]