Shine Bùi

Tham gia từ: 9 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 42
Tổng số chương: 66
Tổng số lượt đọc: 1844
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 90
Số tác phẩm đã đọc: 173

Sống ở trên đời.

Sống ở trên đời.

Shine Bùi 30-05-2017 1 15 0 2

[Thơ]

Chúng ta sẽ ổn thôi mà

Chúng ta sẽ ổn thôi mà [Còn tiếp]

Shine Bùi 24-05-2017 3 63 1 1

[Truyện ngắn]

Người đi ngang qua

Người đi ngang qua

Shine Bùi 11-05-2017 1 34 0 2

[Tản văn]

Độc thân tuổi 25

Độc thân tuổi 25

Shine Bùi 11-05-2017 1 32 0 0

[Tản văn]

Tuổi thơ.

Tuổi thơ.

Shine Bùi 05-05-2017 1 28 0 0

[Thơ]

Sẽ có một người

Sẽ có một người

Shine Bùi 05-05-2017 1 26 0 4

[Thơ]