Shine Bùi

Tham gia từ: 11 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 42
Tổng số chương: 66
Tổng số lượt đọc: 2007
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 90
Số tác phẩm đã đọc: 174

Chí Phèo Thị Nở

Chí Phèo Thị Nở

Shine Bùi 05-05-2017 1 27 0 0

[Thơ]

Hãy lấy anh làm chồng nhé!

Hãy lấy anh làm chồng nhé!

Shine Bùi 24-04-2017 1 58 0 2

[Thơ]

Hà Nội Nắng và Mưa

Hà Nội Nắng và Mưa

Shine Bùi 21-04-2017 1 46 0 3

[Thơ hài hước]

Xa anh là điều tốt nhất em đã làm

Xa anh là điều tốt nhất em đã làm

Shine Bùi 20-04-2017 1 42 0 2

[Thơ]

Nếu  em là con trai (Lời I)

Nếu em là con trai (Lời I)

Shine Bùi 19-04-2017 1 34 0 0

[Thơ]

Cuộc Đời Mẹ

Cuộc Đời Mẹ

Shine Bùi 18-04-2017 1 31 0 0

[Thơ]

Cuộc đời Cha

Cuộc đời Cha

Shine Bùi 18-04-2017 1 38 0 0

[Thơ]

Hãy để anh được bên em

Hãy để anh được bên em

Shine Bùi 18-04-2017 1 29 0 0

[Thơ]

Từ bỏ anh, rồi em sẽ hạnh phúc

Từ bỏ anh, rồi em sẽ hạnh phúc

Shine Bùi 18-04-2017 1 89 1 3

[Thơ]

Người phía sau

Người phía sau

Shine Bùi 16-04-2017 1 16 0 0

[Thơ]