Shine Bùi

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 42
Tổng số chương: 66
Tổng số lượt đọc: 3752
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 90
Số tác phẩm đã đọc: 176

Chí Phèo Thị Nở

Chí Phèo Thị Nở

Shine Bùi 05-05-2017 1 70 0 0

[Thơ]

Hãy lấy anh làm chồng nhé!

Hãy lấy anh làm chồng nhé!

Shine Bùi 24-04-2017 1 109 0 2

[Thơ]

Hà Nội Nắng và Mưa

Hà Nội Nắng và Mưa

Shine Bùi 21-04-2017 1 81 0 3

[Thơ hài hước]

Xa anh là điều tốt nhất em đã làm

Xa anh là điều tốt nhất em đã làm

Shine Bùi 20-04-2017 1 92 0 2

[Thơ]

Nếu  em là con trai (Lời I)

Nếu em là con trai (Lời I)

Shine Bùi 19-04-2017 1 63 0 0

[Thơ]

Cuộc Đời Mẹ

Cuộc Đời Mẹ

Shine Bùi 18-04-2017 1 47 0 0

[Thơ]

Cuộc đời Cha

Cuộc đời Cha

Shine Bùi 18-04-2017 1 63 0 0

[Thơ]

Hãy để anh được bên em

Hãy để anh được bên em

Shine Bùi 18-04-2017 1 55 0 0

[Thơ]

Từ bỏ anh, rồi em sẽ hạnh phúc

Từ bỏ anh, rồi em sẽ hạnh phúc

Shine Bùi 18-04-2017 1 146 1 3

[Thơ]

Người phía sau

Người phía sau

Shine Bùi 16-04-2017 1 31 0 0

[Thơ]