Shine Bùi

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 42
Tổng số chương: 66
Tổng số lượt đọc: 3752
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 90
Số tác phẩm đã đọc: 176

Thư gửi người cũ.

Thư gửi người cũ.

Shine Bùi 15-04-2017 1 65 1 0

[Thơ]

Tan

Tan

Shine Bùi 15-04-2017 1 17 0 0

[Thơ]