Thể loại ngôn tình (54 tác phẩm) trong (6/6) trang

Hãy chỉ là người dưng

Hãy chỉ là người dưng

Linh Candy 05-08-2017 3 21 1 0

[[ngôn tình][buồn]]

Nghe đâu đây gió thoảng hương hoa

Nghe đâu đây gió thoảng hương hoa [Còn tiếp]

Nguyệt Ngạn Điệp 12-08-2017 1 21 0 0

[[truyện dài] [ngôn tình]]

Vãn Hồi

Vãn Hồi [Còn tiếp]

Heo Sơn Hô 28-08-2017 2 20 0 1

[Đoản văn][Ngôn tình][]

Giữ lấy tay anh

Giữ lấy tay anh [Còn tiếp]

Như Ngọc 27-07-2018 1 14 0 0

[Ngôn tình]