Thể loại ngôn tình (57 tác phẩm) trong (6/6) trang

Lắng nghe tiếng gọi trái tim

Lắng nghe tiếng gọi trái tim [Còn tiếp]

Nguyễn Linh Linh 30-06-2017 2 26 0 0

[[truyện ngôn tình][đam mỹ]]

Đoản văn

Đoản văn [Còn tiếp]

Nhã Nhi 28-08-2017 2 25 1 0

[Ngôn tình][Nhiều thể loại]

Hợp đồng yêu 365 ngày.

Hợp đồng yêu 365 ngày. [Còn tiếp]

Khả Ái 18-10-2017 1 25 0 1

[[tiểu thuyết][ngôn tình]]

Vãn Hồi

Vãn Hồi [Còn tiếp]

Heo Sơn Hô 28-08-2017 2 24 0 0

[Đoản văn][Ngôn tình][]

Nghiện ngọt

Nghiện ngọt [Còn tiếp]

Hồng Nhung 30-10-2018 3 23 0 0

[Ngôn tình][Hiện đại]

Mộng ngàn thu

Mộng ngàn thu

Thiên Yết 06-06-2019 1 22 0 0

[Ngôn tình]

Giữ lấy tay anh

Giữ lấy tay anh [Còn tiếp]

Như Ngọc 27-07-2018 1 18 0 0

[Ngôn tình]