Thể loại thơ (599 tác phẩm) trong (59/60) trang

Thu và em

Thu và em

Chu Long 05-08-2018 1 4 0 0

[Thơ phổ nhạc]

Chuyện tình mùa thu

Chuyện tình mùa thu

Chu Long 05-08-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Tiếng ve

Tiếng ve

Quang Đào Văn 06-10-2018 1 4 0 0

[Thơ]

Mở ra

Mở ra

Chu Long 05-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Tạo hóa

Tạo hóa

Chu Long 05-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Đêm xuống

Đêm xuống

Chu Long 05-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Chùa làng

Chùa làng

Chu Long 12-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Các chị đẹp hơn cả hoa

Các chị đẹp hơn cả hoa

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Ăn năn

Ăn năn

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0

[Thơ]

Thu nay

Thu nay

Chu Long 05-08-2018 1 3 0 0

[Thơ]