Thể loại truyện dài (83 tác phẩm) trong (8/9) trang

Khi ta 17 tuổi

Khi ta 17 tuổi [Còn tiếp]

Anh Pham 25-07-2018 3 36 0 0

[Truyện dài]

SIT biệt đội chuyên biệt

SIT biệt đội chuyên biệt

Hieu Pham 19-03-2017 2 35 2 6

[Truyện dài][Viễn tưởng][Đam mỹ]

Nắng cười

Nắng cười [Còn tiếp]

Shine 14-05-2017 2 33 1 0

[Truyện dài]

Đừng ôm em quá chặt

Đừng ôm em quá chặt

Shine Bùi 15-01-2018 2 33 0 0

[Truyện dài]

Góc Lặng

Góc Lặng

Vươngg Hằngg 13-03-2017 1 31 1 0

[Truyện dài tập]

Đường đời

Đường đời [Còn tiếp]

Trang Hana 23-06-2017 1 31 0 0

[Tuổi trẻ][Hiện đại][Truyện dài]

Nhân sinh trọn kiếp yêu người

Nhân sinh trọn kiếp yêu người

Mỹ Duyên Trần 04-01-2018 3 26 0 0

[Truyện dài]

Tạm thời 2

Tạm thời 2 [Còn tiếp]

Cúc Đinh 07-03-2017 4 25 0 1

[Truyện dài]

Kẻ Nửa Vời

Kẻ Nửa Vời [Còn tiếp]

Trịnh Ngân 07-11-2017 1 25 0 0

[Truyện dài]

Ván cược tuổi thanh xuân

Ván cược tuổi thanh xuân

Xu Lì 08-10-2018 1 25 0 0

[Truyện dài]