Thể loại truyện dài (83 tác phẩm) trong (9/9) trang

Nghe đâu đây gió thoảng hương hoa

Nghe đâu đây gió thoảng hương hoa [Còn tiếp]

Nguyệt Ngạn Điệp 12-08-2017 1 22 0 0

[[truyện dài] [ngôn tình]]

Ngày nhớ!

Ngày nhớ! [Còn tiếp]

Hoa Nắng 15-01-2019 1 5 0 0

[Truyện dài]

Anh em thì đã sao...!

Anh em thì đã sao...! [Còn tiếp]

Ninh Thị Thảo 29-08-2017 21 197 1 7

[Truyện ngôn tình (dài tập)]