Thể loại truyện ngắn (256 tác phẩm) mới nhất trong (1/26) trang

Tuyển tập truyện ngắn BL: Đời cổ tích

Tuyển tập truyện ngắn BL: Đời cổ tích [Còn tiếp]

Nguyễn Thị Ngọc Hà 17-09-2017 3 97 2 3

[Truyện ngắn][Đam mỹ][Bl]

Cảm nhận về truyện ngắn

Cảm nhận về truyện ngắn "Hà Nội Sáp" – Pinecrocodile

Yu Jing 17-07-2017 1 49 1 3

[Review][Cảm nhận văn học][Đam mỹ]

Cảm nhận truyện ngắn

Cảm nhận truyện ngắn "Thanh xuân ấy...Lỡ lạc mất tình đầu"

Miraculous Silence 10-07-2017 1 89 1 1

[Review][Cảm nhận văn học]

Những ngày vắng em

Những ngày vắng em

Hiêrônimô Thiên Vũ 17-07-2018 1 15 1 0

[Truyện ngắn]

Đứa con thần biển Poseidon

Đứa con thần biển Poseidon

Quang Thiep 12-07-2018 1 12 1 0

[Truyện ngắn]

5,5 Inch

5,5 Inch

Quang Nguyễn 06-07-2018 1 29 0 0

[Truyện ngắn]

Tuổi 18 mãi mãi còn lại ấy

Tuổi 18 mãi mãi còn lại ấy

Nguyễn Trần Mai Anh 01-07-2018 1 15 1 0

[Truyện ngắn]