Thể loại truyện ngắn (232 tác phẩm) trong (22/24) trang

Tao mất mày thật rồi!

Tao mất mày thật rồi!

Vương Thu Hương 18-03-2017 1 12 0 1

[Truyện ngắn][Tâm sự]

Sami

Sami

Phong Lin 19-05-2017 1 12 0 0

[Truyện ngắn]

Tấm thiệp năm đó còn chưa đưa

Tấm thiệp năm đó còn chưa đưa

Bài Ca Về Gấu 08-09-2017 1 12 0 1

[Truyện ngắn][Tản văn]

ÔNG NỘI

ÔNG NỘI

Hà Pi 27-02-2017 0 11 0 1

[Truyện ngắn]

Betrayal

Betrayal

KilluaLucifer TG 28-06-2017 1 11 1 0

[Truyện ngắn]

Lệ Dương trong tôi (Ông ơi con hối hận)

Lệ Dương trong tôi (Ông ơi con hối hận)

Linh Lương 30-08-2017 1 11 0 1

[Truyện ngắn]

Sắc sắc, không không

Sắc sắc, không không

Quang Thiep 03-09-2017 1 11 0 1

[Truyện ngắn]

Đồi ký ức trắng

Đồi ký ức trắng

Quách Thái Di 14-10-2017 1 11 0 0

[Truyện ngắn]

Một thuở yêu cuồng si

Một thuở yêu cuồng si

An Dương 18-06-2017 1 10 0 0

[Truyện ngắn]

Nước mắt đàn ông

Nước mắt đàn ông

Hà Phong 13-07-2017 1 9 1 0

[Truyện ngắn]