Thể loại truyện ngắn (256 tác phẩm) trong (25/26) trang

Hình như nó từng có Bố

Hình như nó từng có Bố [Còn tiếp]

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 2 13 1 0

[Truyện ngắn]

Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 13 0 0

[Truyện ngắn]

Đứa con thần biển Poseidon

Đứa con thần biển Poseidon

Quang Thiep 12-07-2018 1 13 1 0

[Truyện ngắn]

Over the Hills and Far away

Over the Hills and Far away

Hà Thu 29-08-2017 1 12 0 1

[Truyện ngắn]

19, Người Phố Lạ và Người Nhà

19, Người Phố Lạ và Người Nhà

Hà Thu 29-08-2017 1 12 0 1

[Truyện ngắn]

Ký ức Hạ Long

Ký ức Hạ Long

Quang Thiep 11-09-2017 1 12 0 1

[Truyện ngắn]

Piano và guitar

Piano và guitar

Thảo Bình 15-08-2017 1 11 0 0

[Truyện ngắn]

So sad

So sad [Còn tiếp]

Ngọc Đỗ 21-03-2018 1 11 0 0

[Truyện ngắn]

Bước tiếp con đường

Bước tiếp con đường

Mạc Vấn 26-08-2017 1 10 0 1

[Truyện ngắn]