Thể loại truyện ngắn (256 tác phẩm) trong (5/26) trang

Xin chào ngày mai

Xin chào ngày mai

Tiểu Duyên 14-09-2017 1 167 1 2

[Truyện ngắn][Lãng mạn][]

Nắm tay anh đi đến hết cuộc đời

Nắm tay anh đi đến hết cuộc đời [Còn tiếp]

Shine Bùi 17-06-2017 6 166 2 4

[Tản văn][Truyện ngắn]

Hối Hận Muộn Màng

Hối Hận Muộn Màng

Hoàng Lão Tà 08-06-2017 1 165 3 8

[Truyện ngắn]

Bạn thân 7 năm! Ta có yêu nhau không?!

Bạn thân 7 năm! Ta có yêu nhau không?!

Hảo Trần 15-05-2017 1 158 1 0

[Truyện ngắn]

Hà Nội - ngày buồn nhất

Hà Nội - ngày buồn nhất

Lan Alana 21-04-2017 7 154 1 4

[Truyện ngắn]

Tháng năm mưa rơi

Tháng năm mưa rơi

Tuyết Hàn 26-04-2017 1 151 6 0

[Tản văn][Truyện ngắn]

Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 19-05-2018 9 148 1 0

[Truyện ngắn]

Hãy biết hi sinh vì người mình yêu

Hãy biết hi sinh vì người mình yêu

Tuyết Hàn 20-04-2017 1 143 5 11

[Truyện ngắn][Đoản văn]

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Ka Đôla 02-03-2017 1 140 4 1

[Truyện ngắn]

Nếu có kiếp sau

Nếu có kiếp sau

Nguyễn Cao Bảo Trân 03-03-2017 1 137 0 1

[Truyện ngắn]