Thể loại truyện ngắn (247 tác phẩm) trong (5/25) trang

Nắm tay anh đi đến hết cuộc đời

Nắm tay anh đi đến hết cuộc đời [Còn tiếp]

Shine Bùi 17-06-2017 6 153 2 4

[Tản văn][Truyện ngắn]

Hà Nội - ngày buồn nhất

Hà Nội - ngày buồn nhất

Lan Alana 21-04-2017 7 150 1 4

[Truyện ngắn]

Tháng năm mưa rơi

Tháng năm mưa rơi

Tuyết Hàn 26-04-2017 1 142 6 0

[Tản văn][Truyện ngắn]

Xin chào ngày mai

Xin chào ngày mai

Tiểu Duyên 14-09-2017 1 142 1 2

[Truyện ngắn][Lãng mạn][]

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Ka Đôla 02-03-2017 1 136 4 1

[Truyện ngắn]

Bạn thân 7 năm! Ta có yêu nhau không?!

Bạn thân 7 năm! Ta có yêu nhau không?!

Hảo Trần 15-05-2017 1 134 1 0

[Truyện ngắn]

Live your life

Live your life [Còn tiếp]

Hoa Ttm 18-06-2017 6 132 2 3

[Tản văn][Truyện ngắn]

Nếu có kiếp sau

Nếu có kiếp sau

Nguyễn Cao Bảo Trân 03-03-2017 1 130 0 1

[Truyện ngắn]

Mảnh vỡ

Mảnh vỡ

Tuyết Hàn 03-08-2017 1 129 3 7

[Truyện ngắn]

Hãy biết hi sinh vì người mình yêu

Hãy biết hi sinh vì người mình yêu

Tuyết Hàn 20-04-2017 1 126 5 11

[Truyện ngắn][Đoản văn]