Thể loại truyện ngắn (264 tác phẩm) trong (6/27) trang

Nếu có kiếp sau

Nếu có kiếp sau

Nguyễn Cao Bảo Trân 03-03-2017 1 146 0 1

[Truyện ngắn]

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Ka Đôla 02-03-2017 1 144 4 1

[Truyện ngắn]

Tôi sợ mình trở lại cô đơn

Tôi sợ mình trở lại cô đơn

Phongx 28-04-2017 1 144 0 0

[Tản văn][Truyện ngắn]

Live your life

Live your life [Còn tiếp]

Hoa Ttm 18-06-2017 6 138 2 3

[Tản văn][Truyện ngắn]

Mùa Xa Nhau

Mùa Xa Nhau

Huong Kun's 23-04-2017 3 137 0 8

[Truyện ngắn]

Vì Yêu???

Vì Yêu??? [Còn tiếp]

Thúy Nga Trương 12-05-2017 9 137 2 5

[Truyện ngắn]

Khi vợ bị ốm

Khi vợ bị ốm

Bình An 28-02-2017 1 135 2 0

[Truyện ngắn]

Mảnh vỡ

Mảnh vỡ

Tuyết Hàn 03-08-2017 1 134 3 7

[Truyện ngắn]

Kí ức tiên cá

Kí ức tiên cá

Tuyết Hàn 10-04-2017 1 131 6 21

[Truyện ngắn][Ngôn tình]