Thể loại truyện ngắn (239 tác phẩm) trong (6/24) trang

Hãy biết hi sinh vì người mình yêu

Hãy biết hi sinh vì người mình yêu

Tuyết Hàn 20-04-2017 1 104 5 11

[Truyện ngắn][Đoản văn]

Vì Yêu???

Vì Yêu??? [Còn tiếp]

Thúy Nga Trương 12-05-2017 9 104 2 5

[Truyện ngắn]

Mùi vị tình yêu là như thế nào?

Mùi vị tình yêu là như thế nào? [Còn tiếp]

Phuong Anh 22-05-2017 1 104 3 5

[Truyện ngắn]

Bạn thân 7 năm! Ta có yêu nhau không?!

Bạn thân 7 năm! Ta có yêu nhau không?!

Hảo Trần 15-05-2017 1 103 1 0

[Truyện ngắn]

Lời yêu không thể nói

Lời yêu không thể nói

Tuyết Hàn 03-06-2017 1 101 1 0

[Truyện ngắn][Ngôn tình]

Khi vợ bị ốm

Khi vợ bị ốm

Bình An 28-02-2017 1 99 2 0

[Truyện ngắn]

Nghiệt duyên

Nghiệt duyên

Tuyết Hàn 07-05-2017 1 97 1 1

[Đoản văn][Truyện ngắn][Đam mỹ]

Lỗi nhịp yêu thương

Lỗi nhịp yêu thương

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 27-06-2017 1 97 1 1

[Truyện ngắn]

Tôi sợ mình trở lại cô đơn

Tôi sợ mình trở lại cô đơn

Phongx 28-04-2017 1 97 0 0

[Tản văn][Truyện ngắn]

Tuổi 25 nợ bản thân lời xin lỗi!

Tuổi 25 nợ bản thân lời xin lỗi!

Mưa Ngâu 05-08-2017 1 92 2 2

[Truyện ngắn]